Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2015 - Nguyện vọng bổ sung

Thí sinh trúng tuyển có mặt tại Trường Đại học Đà Lạt - Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 09/9/2015 đến ngày 15/9/2015 (trừ thứ bảy, chủ nhật) để làm thủ tục nhập học.

Nếu thí sinh trúng tuyển chưa nhận được giấy báo nhập học, chuẩn bị hồ sơ và kinh phí nhập học theo hướng dẫn (tập tin đính kèm) và đến trường nhập học theo thời gian quy định.

Điện thoại liên hệ: 0633.833255 - Phòng Khảo thí - Kiểm định.


Tập tin đính kèm:

1._huongdanthutucnhaphoc_nguyenvong_bosung_daihoc.pdf
2._huongdanthutucnhaphoc_nguyenvong_bosung_caodang.pdf
3._so_yeu_ly_lich.pdf

Các tin khác