Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2015 - Nguyện vọng 1

Trường Đại học Đà Lạt tổ chức nhập học từ ngày 04/9/2015 đến ngày 11/9/2015 (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Yêu cầu thí sinh có mặt trong thời gian trên để làm thủ tục nhập học và học tập ngay sau đó.

Thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học, vẫn có thể đến trường để làm thủ tục nhập học. Nhà trường sẽ in giấy báo khi thí sinh đến nhập học tại trường.

Thí sinh xem hướng dẫn thủ tục nhập học trong các tập tin đính kèm.

Điện thoại liên hệ: 0633.833255 - Phòng Khảo thí - Kiểm định.

 

Tập tin đính kèm:

1.huongdanthutucnhaphoc-daihoc.pdf
2.huongdanthutucnhaphoc-caodang.pdf
3.so_yeu_ly_lich.pdf
4.mau_cam_doan_supham.pdf
5.mau_cam_doan_kthn.pdf

 

Các tin khác