Thông tin tuyển sinh

Thông báo về việc thành lập Tổ công tác chuyên trách giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Trường Đại học Đà Lạt

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đà Lạt thông báo thông tin về Tổ công tác chuyên trách để giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 như sau:

1. Thành viên tổ công tác:

STT

           Họ và Tên 

Đơn vị/Chức vụ

1    

Ông Lê Hồng

Phong

Phó Hiệu trưởng

2    

Ông Nguyễn Văn

Vinh

Trưởng phòng Quản lý đào tạo

3    

Ông Văn Quang

Viên

Trưởng phòng Khảo thí- Kiểm định

4    

Ông Hoàng Minh

Tiến

Phòng Trưởng phòng Đào tạo TX

5    

Bà Trần Thị Hoài

Linh

Khoa Hóa học

6    

Bà Vương Nữ Minh

Khuê

Phòng Công tác sinh viên

7    

Ông Trần Hoàn

Quân

Phòng Quản lý Đào tạo

8    

Bà Lê Thị

Cúc

Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Thời gian làm việc:

Tổ công tác làm việc trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 28/8/2015 đến khi kết thúc công tác xét tuyển cao đẳng (21/11/2015).

3. Địa điểm làm việc:            

Văn phòng nhà A2 – Trường Đại học Đà Lạt, 01 Phù Đổng Thiên Vương – Đà Lạt – Lâm Đồng;

4. Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0633.833255 - 0633.822246 - 0633.825091       

- Email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn; phongkhaothi_kiemdinh@dlu.edu.vn

 

Các tin khác