Thông báo

Hướng dẫn thủ tục nhập học năm 2016

Thí sinh trúng tuyển có mặt tại Trường Đại học Đà Lạt - Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 09/9/2016 tại nhà A27.

- Từ ngày 10/9/2016 đến cuối tháng 9 tại khu hành chính nhà A2.

thời gian buổi sáng từ 07h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30 để làm thủ tục nhập học. Sau khi nhập học, sinh viên về văn phòng Khoa để được hướng dẫn kế hoạch học tập và các văn bản liên quan.

 

Nếu thí sinh trúng tuyển chưa nhận được giấy báo nhập học, chuẩn bị hồ sơ và kinh phí nhập học theo hướng dẫn (tập tin đính kèm) và đến trường nhập học theo thời gian quy định, nhà trường sẽ in lại giấy báo nhập học cho thí sinh.


CHÚC MỪNG ANH/CHỊ ĐÃ VINH DỰ TRỞ THÀNH SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀ TIN TƯỞNG ANH/CHỊ SẼ TIẾP TỤC PHẤN ĐẤU, NỖ LỰC TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN, SỚM THÀNH ĐẠT TRONG CUỘC SỐNG, GÓP PHẦN LÀM RẠNG DANH TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT.

Trường Đại học Đà Lạt là trường công lập, đa ngành, đa lĩnh vực với 6 ngành đào tạo tiến sĩ, 7 ngành đào tạo thạc sĩ, 31 ngành đào tạo đại học và 4 ngành đào tạo cao đẳng; là một trong những trường đầu tiên của cả nước đào tạo theo hệ thống tín chỉ và xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO trong đó chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng và thái độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Trường Đại học Đà Lạt là một trong 3 trường được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; được Đảng và Nhà nước xác định tiếp tục đầu tư xây dựng để trở thành Trường Đại học trọng điểm Quốc gia trên địa bàn Tây Nguyên.

 

Tập tin đính kèm: Hướng dẫn thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng 2016 

1. Huongdannhaphoc_Daihoc2016.pdf

2. Huongdannhaphoc_Caodang2016.pdf

3So yeu ly lich.doc

4Giay cam doan SP.pdf  Giay cam doan KTHN.pdf

 

Các tin khác