Kết quả tuyển sinh

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2016 (bổ sung đợt 2).

Trường Đại học Đà Lạt thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học năm 2016 (bổ sung đợt 2).
 
Tập tin đính kèm:  
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học, bổ sung đợt 2: Bo sung DH dot 2 (Bo sung).pdf
 
 

Các tin khác