Slider

Thông báo nhận hồ sơ ĐKXT các ngành mới mở năm 2021

PHIẾU ĐKXT BẰNG PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ PHIẾU ĐKXT BẰNG KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG


PHỤ LỤC bổ sung Đề án tuyển sinh đại học năm 2021

(Theo Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 và Công văn số 1017/BGDĐT-GDĐH ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Tra cứu đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên – Tuyển sinh đại học 2021

Thông tin về đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2021


Chương trình “Tư vấn mùa thi trực tuyến 2021” của Trường Đại học Đà Lạt

Chương trình “Tư vấn mùa thi trực tuyến năm 2021” do Trường Đại học Đà Lạt tổ chức.


Thông báo nhận hồ sơ ĐKXT bằng phương thức học bạ THPT (Đợt 1) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh – Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

MẪU PHIẾU ĐKXT HỌC BẠ MẪU PHIẾU ĐKXT BẰNG KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC


Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học năm 2021

Trang tin tức của Trường Đại Học Đà Lạt do Trung tâm Công nghệ Thông tin phát triển


Đề án tuyển sinh năm 2021

PHẦN 01: THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƯỜNG PHẦN 02: THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN 03: CÁC THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021


Thông tin tuyển sinh ĐẠI HỌC – Hệ chính quy năm 2021

Thông tin tuyển sinh đại học – Hệ chính quy năm 2021 của Trường Đại học Đà Lạt.


Điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển bằng phương thức sử dụng Kết quả kỳ thi THPT năm 2020

Tuyển sinh đại học Hệ Chính quy năm 2020 – Điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức sử dụng KẾT QUẢ THI THPT NĂM 2020


XEM THÊM