Slider

Hướng dẫn nhập học dành cho tân sinh viên K45

Hướng dẫn nhập học dành cho tân sinh viên K45


Danh sách thí sinh đạt kết quả xét tuyển Học bạ THPT (Đợt 1) và xét kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 2021

Danh sách thí sinh đạt kết quả xét tuyển Học bạ THPT (Đợt 1) và xét kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 2021.


Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét Học bạ THPT (Đợt 1) và sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021

Thông báo số 728/TB-ĐHĐL ngày 27/7/2021 của Trường Đại học Đà Lạt


Thông báo v.v gia hạn nhận hồ sơ ĐKXT bằng phương thức học bạ THPT và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh – Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

MẪU PHIẾU ĐKXT HỌC BẠ MẪU PHIẾU ĐKXT BẰNG KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC


Thông báo về việc thay đổi phương thức nhận hồ sơ xét tuyển – Tuyển sinh đại học Hệ chính quy 2021

Bắt đầu từ ngày 26/06/2021, các thí sinh không nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường mà nộp qua bưu điện. Địa chỉ: Văn phòng – Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Đà Lạt, Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, P8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng


Thông báo nhận hồ sơ ĐKXT các ngành mới mở năm 2021

PHIẾU ĐKXT BẰNG PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ PHIẾU ĐKXT BẰNG KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG


PHỤ LỤC bổ sung Đề án tuyển sinh đại học năm 2021

(Theo Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 và Công văn số 1017/BGDĐT-GDĐH ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Tra cứu đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên – Tuyển sinh đại học 2021

Thông tin về đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển đại học 2021


Chương trình “Tư vấn mùa thi trực tuyến 2021” của Trường Đại học Đà Lạt

Chương trình “Tư vấn mùa thi trực tuyến năm 2021” do Trường Đại học Đà Lạt tổ chức.


XEM THÊM